Pajštúnsky BUDÍČEK 2018

Kluby HK Filozof a Carpathian Climbing Club pozývajú všetkých lezcov na tradičné jarné stretnutie

Pajštúnsky BUDÍČEK 2018

21. apríla od 10:00 na Pajštúne.

Je úplne jedno či si mladý alebo starý, muž alebo žena, aj z ktorého mesta a klubu pochádzaš, príď s nami zahájiť sezónu. Stretneš kopec známych aj neznámych, špičkových lezcov aj nováčikov, ale hlavne stráviš super deň s kamarátmi na skale a pri pive!

Čo ťa čaká?

LEZECKÝ MARATÓN

Nemusíš liezť ako Ondra na to, aby si sa prihlásil na náš maratón. Súťažiť budeme v rôznych výkonnostných kategóriách. A ide hlavne o ZÁBAVU!
SÚŤAŽ V KUFROVANÍ LANA

Kto zmotá panenku najrýchlejšie? Veselá súťaž pre lezcov aj nelezcov (ak vedia kufrovať lano).
AFTERPARTY

Vyhodnotenie, premietanie fotiek, pivo, rum, pivo, rum, guláš a zábava s kamarátmi až do rána!

Pokyny:

Registrácia na lezecký maratón aj súťaž v kufrovaní lana bude prebiehať priamo pod skalou od 10:00 do 10:30.
Lezecký maratón od 10:30 do 14:30.
Súťaž v kufrovaní lana o 15:00.
Afterparty začína o 18:00 na Chate pod Vrchom.
Na chate sa dá vybaviť ubytovanie (www.chatapodvrchom.sk).
Je možné spať aj v stanoch na okolitých lúkach.
Ak si prosíš večer guláš (porcia 3 Eurá), je potrebné nahlásiť to Monike v deň akcie najneskôrdo 12:00.
Ak máš gitaru, prípadne iný hudobný nástroj, určite ho vezmi!
Upozornenie: Akcia je na vlastné nebezpečenstvo. Odporúčame používať horolezeckú prilbu počas celej akcie.

TEŠÍME SA NA VÁS!
Monika a Braňo

Kontakt: branislavkadik@gmail.com
+421 911256092

Pravidlá lezeckého maratónu

Cieľom bude vyliezť počas vymedzeného času 4 hodiny maximálny počet ciest. Cesty sú obodované podľa obťažnosti. Súťaží sa v troch kategóriách A, B, C. Kategória C je určená pre lezeckých nováčikov a veteránov, kategória B pre pokročilých lezcov a kategória A pre expertov. Dvojice môžu liezť ľubovoľné cesty z priloženého zoznamu. Zaradenie do kategórií sa uskutoční po ukončení súťaže:

Dvojica, ktorá vylezie aspoň jednu cestu kl. 7+ UIAA bude zaradená do kat. A, dvojica, ktorá vylezie aspoň jednu cestu kl. 6 UIAA bude zaradená do kat. B, ostatné dvojice budú v kat. C.

Lezie sa vo dvojiciach, alebo ako jednotlivci (rozumej jednotlivci, ktorých partner nelezie, len istí. Títo budú vyhodnotení len v súťaži jednotlivcov, nie dvojíc).

Za RP, PP prelez je plný počet bodov, za AF polovica, za TR štvrtina. Ako prvý môže liezť každý z lezeckej dvojky.

Je zakazané nacvakať si cestu zhora pri zlaňovaní z vedľajšej cesty – aspoň jeden z lezeckej dvojice by mal cestu preliezť štýlom OS, FLASH, RP (pripadne AF). Je zakázané zablokovať cestu nacvakanými expresmi. Lezci môžu použiť cudzie nacvakané expresy k vlastnému prelezu za situácie, že predchádzajúca dvojica z rôznych dôvodov nie je schopná plynulého lezenia v ceste, alebo nevie v časovo krátkom okamihu expresy odstrániť.

Pre „spriechodnenie“ najlezenejších ciest alebo smerov upravujeme počet pokusov lezeckého družstva/jednotlivca nasledovne: u TR sú povolené 3 odsady, u voľného lezenia jeden pád či odsadnutie v prípade, ak na cestu už čaká jedno a viac družstiev. Po vyčerpaní týchto možností sa družstvá/jednotlivec povinne striedajú!

Lezie sa voľne, technické pomôcky je povolené používať len na istenie. Je potrebné dostatočne sa istiť, t.j. nevynechávať fixné istiace body (borháky, nity, skoby). Je povolené umiestňovať aj vlastné postupové istenia podľa uváženia.

Lezcovi sa každá cesta počíta iba jedenkrát. Prekročenie časového limitu 4 hodiny je povolené len na dolezenie poslednej cesty, ak do nej lezec naliezol pred ukončením limitu.

Do súťaže jednotlivcov sa zarátavajú každému lezcovi osobitne dosiahnuté body. Do súťaže dvojíc ich súčet.

Usporiadateľ si vyhrazuje právo obmedziť pohyb v lezeckom teréne, z dôvodu ochrany prírody alebo z bezpečnostného hľadiska, z dôvodu nevyhovujúceho stavu niektorej z ciest.

Z dôvodu ochrany prírody sú zakázané tieto cesty:
! Láska k prírode, 8+ !
! Sekajova, 7 !
! Launer – Šeršeň, 7+ !
! Tremolo, 8 !
! Ľavý Comici, 7+ !
! Pilier, 9+ !

Zoznam ciest

Kategória C (26 ciest):

C1 Prvá, 5, 10 bodov
C2 Fabíkova hrana, 5+, 15 bodov
C3 Kluvánkov komín, 4, 5 bodov
C4 Chytľavka, 5, 10 bodov
C5 Sancho, 5+, 15 bodov
C6 Yerba Mate, 4+, 7 bodov
C7 Veterný mlyn, 4, 5 bodov
C8 Sunset Beach, 5, 10 bodov
C9 Pivné bruško, 5+, 15 bodov
C10 Stromovka, 6-, 20 bodov
C11 Platnička, 6-, 20 bodov
C12 Psotkov pilier, 6-, 20 bodov
C13 Sedemskobovka, 5+, 15 bodov
C14 Normálka, 3, 2 body
C15 Mastihubov komín (Kniha), 5+, 15 bodov
C16 Sokolíky (Hrana perokresby), 5+, 15 bodov
C17 Schránky, 6-, 20 bodov
C18 Pohodovka, 4+, 7 bodov
C19 99%, 5+, 15 bodov
C20 Stovka, 5, 10 bodov
C21 Kača, 3+, 4 body
C22 Tatrašport, 4, 5 bodov
C23 Banán, 4+, 7 bodov
C24 Štyria tankisti a pes, 4+, 7 bodov
C25 Už viem, 5, 10 bodov
C26 Posledná, 5, 10 bodov

Kategória B (28 ciest):

B1 Hauschke, 7-/7, 45 bodov
B2 Dieška, 7-, 40 bodov
B3 Shelf, 7-, 40 bodov
B4 Dunivé previsy, 6+, 35 bodov
B5 Čingačguk, 7-, 40 bodov
B6 Mockov kút, 6+, 35 bodov
B7 Psotkova platnička, 7, 50 bodov
B8 Falco, 6+, 35 bodov
B9 Čudenly klobáseň, 7-, 40 bodov
B10 MačkáRia, 7-, 40 bodov
B11 Veľkonočná (Demján), 6+, 35 bodov
B12 Diretka (nástup spoločný s Realitou), 7, 50 bodov
B13 Vaječný likér, 7, 50 bodov
B14 Vajce, 6, 25 bodov
B15 Odkazovač, 6+, 35 bodov
B16 Pepova (Shipton), 6+, 35 bodov
B17 Čierny previs, 7-, 40 bodov
! Sekajova, 7, ZÁKAZ LIEZŤ!
B18 Čierna diera, 6, 25 bodov
B19 Ferova stienka, 7, 50 bodov
B20 Ferov komín, 6, 25 bodov
B21 Braxatoris Džonjuzabil, 7, 50 bodov
B22 Putifárova skratka, 6+, 35 bodov
B23 Gorbačov, 7, 50 bodov
B24 Avokádo, 6, 25 bodov
B25 Ešte neviem, 7, 50 bodov
B26 Pilier Dieškovcov (Dankina), 6+, 35 bodov
B27 Tieňovka, 7-, 40 bodov
B28 Plch, 6, 25 bodov

Kategória A (27 ciest):

A1 Matesova riť, 8+, 135 bodov
A2 Už naozaj priamo, 9-/9, 185 bodov
A3 Trhač nitov, 8+/9-, 150 bodov
A4 Žltá stienka, 8, 100 bodov
A5 Marekovo brucho, 8-, 85 bodov
A6 Marekov pilier, 7+, 65 bodov
A7 Hrmova stienka, 7+, 65 bodov
A8 Telo na telo, 7+, 65 bodov
A9 Realita, 8-, 85 bodov
A10 Kodiak, 7+, 65 bodov
A11 Pestrman, 7+, 65 bodov
A12 Cecok, 8+, 135 bodov
A13 Genesis, 8-, 85 bodov
A14 Námesačná Hana, 8-, 85 bodov
A15 Polmesačná špára, 7+, 65 bodov
A16 Preťahovanie, 9-, 165 bodov
A17 Hotel Kanál, 9, 200 bodov
! Láska k prírode, 8+, ZÁKAZ LIEZŤ!
! Launer – Šeršeň, 7+, ZÁKAZ LIEZŤ!
! Tremolo, 8, – ZÁKAZ LIEZŤ!
! Ľavý Comici, 7+, ZÁKAZ LIEZŤ!
! Pilier, 9+, ZÁKAZ LIEZŤ!

A18 Comiciho frajerka, 9-/9, 185 bodov
A19 Pravý Comici, 8, 100 bodov
A20 Nedeľná promenáda, 7+, 65 bodov
A21 Raymond, 8, 100 bodov
A22 Perokresba 8+, 135 bodov
A23 Cit, 8-, 85 bodov
A24 Balvan Sekaj, 8, 100 bodov
A25 Brežnev, 7+, 65 bodov
A26 Permitivita, 8, 100 bodov
A27 Záhumienky 8-, 85 bodov