Klasifikácia obtiažností

Klasifikácia obtiažností – v starých tatranských sprievodcoch (Puškáš, Kroutil, Paryski…)

CH
chodecký terén
I
ľahké – k lezeniu však už používame i ruky
II
mierne ťažké
II-III
dosť ťažké
III
ťažké
IV
veľmi ťažké
V
neobyčajne ťažké
VI
krajne ťažké
Technické lezenie je popísané v Puškášovi slovne : „po skobách“

Vo Vysokých Tatrách sa v súčasnosti používa UIAA stupnica

Klasifikácia obtiažnosti skalného lezenia a porovnanie rôznych stupníc s UIAA

UIAA
Franc.
Saská
Britská technická
Britská súhrná
Britská
Austrálska
USA
Nórska
Švédska
Franc. (bolder)
USA (bolder)
Mixová
CH
I
II

4a

easy
III
4b
Vdiff
5.0
III+
easy
hard
5.1
IV-

4c

Severe
easy
5.2
IV
hard
VS
5.3
IV+
5a
hard
5.4
V-
easy
5.5
M1
V
HVS
5.6
5-
5-
M2
V+
5a
VI
5b
hard
5.7
5
5
Fb 3
V0
M3
VI-
5b
VIIa
easy
5.8
5+
5+
Fb 4
M4
VI
5c
VIIb
5c
E1
5.9
6-
6-
Fb 5a
M5
5c+
easy
hard
Fb 5b
V1
M6
VI+
6a
VIIc
E2
19
5.10a
6
6
Fb 5c
VII-
6a+
VIIIa
hard
easy
E2 5c
19/20
5.10b
Fb 6a
V2
VII
6b
VIIIb
6a
E3
20
5.10c
6+
6+
Fb 6a+
VII+
6b+
VIIIc
easy
hard
E3 5c+
21
5.10d
7-
Fb 6b
VII+/VIII-
6c
E4
21/22
5.11a
7-
Fb 6b+
V3
M7
VIII-
6c+
IXa

6b

hard
easy
E4 6a+
22
5.11b/c
7
Fb 6c
VIII
7a
IXb
E5
23
5.11d
7
Fb 6c+
V4
VIII+
7a+
IXc
hard
E5 6b
24
5.12a
7+
7+
M8
VIII+/IX-
7b
easy
25
5.12b
8-
Fb 7a
V5
IX-
7b+
Xa
6c
E6
E6 6b+
26
5.12c
8
8-
Fb 7a+
V6
IX
7c
Xb
hard
27
5.12d
8
Fb 7b
V7
IX+
7c+
Xc
easy
28
5.13a
8+
Fb 7b+
V8
M9
IX+/X-
8a
E7
E7 6c+
29
5.13b
Fb 7c
V9
X-
8a+
XIa

7a

easy
hard
30
5.13c
9-
8+/9-
Fb 7c+
V10
X
8b
E8
E8 7a
31
5.13d
9
Fb 8a
V11
X/X+
XIb
hard
9
X+
8b+
32
5.14a
Fb 8a+
V12
M10
X+/XI-
XIc
easy
XI-
8c
XIIa
E9
E9 7a+
33
5.14b
9+
Fb 8b
V13
XI-/XI
8c+
7b
easy
hard
34
5.14c
Fb 8b+
V14
XI
9a

E10

E10 7b
35
5.14d
Fb 8c
V15
XI+
9a+
hard
36
5.15a
M11

Klasifikácia lezenia s technickými pomôckami

„New Wave“ V tatranských sprievodcoch
A0
Pridržanie (stúpenie) sa skoby
A1
možná dĺžka pádu 5 metrov krátky úsek po dobre držiacich skobách
A2
možná dĺžka pádu 10 metrov dlhší úsek po dobre držiacich skobách
A3
možná dĺžka pádu 15 metrov úsek na zle držiacich skobách
A4
možná dĺžka pádu 20 merov lezenie s použitím špeciálnych skôb
A5
možná dĺžka pádu na plnú dĺžku lana so smrteľnými následkami
Aid Grades (podľa Alpinist):

New routes put-up by big-wall aficionados often are given a „New Wave“ rating using the original symbols with new definitions. When the letter „C“ replaces „A,“ the rating refers to „clean“ climbing i.e., without a hammer.

Original Aid Rating System:

A0: Occasional aid moves often done without aiders (etriers) or climbed on fixed gear; sometimes called „French free.“
A1: All placements are solid and easy.
A2: Good placements, but sometimes tricky.
A3: Many difficult, insecure placements, but with little risk.
A4: Many placements in a row that hold nothing more than body weight.
A5: Enough body-weight placements in a row that one failure results in a fall of at least 20 meters.

New Wave Aid Ratings:
A1: Easy aid.No risk of a piece pulling out.
A2:Moderate aid. Solid gear that’s more difficult to place.
A2+: 10-meter fall potential from tenuous placements, but without danger.
A3: Hard aid.Many tenuous placements in a row; 15-meter fall potential; could require several hours for a single pitch.
A3+: A3 with dangerous fall potential.
A4: Serious aid. 30-meter ledge-fall potential from continuously tenuous gear.
A4+: Even more serious, with even greater fall potential, where each pitch could take many hours to lead.
A5: Extreme aid. Nothing on the entire pitch can be trusted to hold a fall.
A6: A5 climbing with belay anchors that won’t hold a fall either.

Klasifikačná stupnica mixového lezenia – drytooling

S nástupom moderných ľadových zbraní a mačiek došlo k rozvoju drytoolingu – teda postupu skalou za použitia zbraní v zime. Pre tento účel bola vymyslená mixová stupnica, k aplikácii, ktorej došlo v posledných rokoch i vo Vysokých Tatrách. Je potrebné poznamenať, že ide o lezenie v mačkách za pomocí zbraní po čistej skale, na ktorej môže a nemusí byť ľad. Je otázne nakoľko bola táto klasifikácia použitá v Tatrách správna a presná. Tak ako pri klasifikácii akejkoľvek cesty je potrebné mať skúsenosti z lezením takýchto ciest aj v zahraničí.
M1-3
ľahké, málo strmé, lezené obvykle bez zbraní
M4
položené až kolmé, s občasným použitím techniky drytoolingu
M5
nepretržitý kolmý úsek za použitie techniky drytoolingu
M6
kolmé až previslé úseky s ťažkými prvkami drytoolingu
M7
previslé, vyčerpavajúci silový drytooling, menej ako 10m ťažkostí.
M8
horizontálne previsy vyžadujúce silový a technický dry tooling; dlhšie bouldrové úseky a problémy ako u M7.
M9
vertikálne alebo slabo previslé kontinuálne úseky z drobnými chytmi, alebo 3 – 5 metrové strechy.
M10
najmenej 10 metrov horizontálnej skaly alebo 30 metrov previslého dry toolingu so silovými pohybmi bez možností oddychu.
M11
previslé gymnastické lezenie na dĺžku lana, alebo strecha do 15 metrov.
M12
bouldrové, dynamické pohyby s chatrnými technickými chytmi.
Mixed Grade: (podľa Alpinist)

These routes require considerable dry tooling (modern ice tools used on bare rock) and are climbed in crampons; actual ice is optional but some ice is usually involved.

M1-3: Easy. Low angle; usually no tools.
M4: Slabby to vertical with some technical dry tooling.
M5: Some sustained vertical dry tooling.
M6: Vertical to overhanging with difficult dry tooling.
M7: Overhanging; powerful and technical dry tooling; less than 10m of hard climbing.
M8: Some nearly horizontal overhangs requiring very powerful and technical dry tooling; bouldery or longer cruxes than M7.
M9: Either continuously vertical or slightly overhanging with marginal or technical holds, or a juggy roof of 2 to 3 body lengths.
M10: At least 10 meters of horizontal rock or 30 meters of overhanging dry tooling with powerful moves and no rests.
M11: A ropelength of overhanging gymnastic climbing, or up to 15 meters of roof.
M12: M11 with bouldery, dynamic moves and tenuous technical holds.

Klasifikačná stupnica ľadového lezenia. Sneh sa hodnotí strmosťou v ° a dĺžkou úseku.
– často to stačí aj pre popis ľadového úseku v horskej ceste.

I
ľadovo-snehový výstup o sklone najmenej 45°
II
výstup o sklone najmenej 45° s najmenej 5 metrovým úsekom 60°
III
výstup s najmenej 45 m úsekom o sklone 60°, najmenej 10 m úsekom 70° a a najmenej 2 m sklonu 90°
IV
výstup s najmenej 45 m úsekom 70°, 15 m úsekom 80° a najmenej 5 m úsekom 90°
V
výstup s najmenej 45 m úsekom 80° a najmenej 20-30 m úsekom 90°
VI
výstup s najmenej 45 m úsekom 90°

Stranka Karpatskeho lezeckeho klubu. Novinky z nasej kuchyne, spolocne akcie a pod.