O nás

Karpatský lezecký klub – je a aj vždy bol zameraný hlavne na združovanie ľudí, ktorí chcú byť aktívni v lezení a údržbe skalných oblastí. Pôsobíme hlavne v okolí Bratislavy.

Klub sa tiež aktívne venuje vzdelávaniu svojich členov, šíreniu povedomia o rôznych formách lezenia a združovaniu ľudí s vášňou pre tento šport.

Jozef Novák
Predseda Carpathian Climbing Club

História nášho klubu začína v zime roku 2012/2013 kedy spolu s Janom Zemanovičom naliezame do steny Medených Hámrov s pokusom si zaliezť v zimných podmienkach blízko domova. Náš pokus po prvej dĺžke končí vykĺbeným ramenom. Preto dávame lezeniu chvíľu pokoj, no už na jar sa zaujímame o túto oblasť v SHS James. O žiadnom zákaze sme nevedeli a tak tam ešte pred letom zlaňujeme s úmyslom stenu vyčistiť od voľných a nebezpečných kameňov. Po nepríjemnom stretnutí s majiteľom vedľajšieho pozemku a príchodom polície je naša snaha zase zmarená. Začína sa kolotoč vybavovačiek povolení so všetkými dotknutými orgánmi. Po skoro roku vybavovania máme všetky povolenia a tak začíname v danej oblasti intenzívne pracovať. Oblasť chceme športovo preistiť. Zisťujeme koľko nás to stojí času, energie a hlavne peňazí. Keďže tieto veci robíme dobrovoľne bez nároku na finančnú odmenu, rozhodujeme sa založiť si občianske združenie, aby nás mohli rodina, kamaráti a známi podporiť svojimi 2% z daní. Do tejto činnosti sa aktívne vrhá Tomáš Berner a už koncom leta máme občianske združenie zaregistrované na ministerstve. Popri tom sa k nám pridávajú ďalší nadšenci a tak občianske združenie registrujeme aj v SHS James ako CARPATHIAN CLIMBING CLUB. Niektorí naši členovia ostávajú v SHS James zaregistrovaní cez iný klub, no väčšina sa preregistruje cez náš, nový klub. Aktuálne pomáhame preisťovať oblasti ako napr. Technické sklo, Blázon, Kamenné, Alternatívka a v správe máme už spomínané Medené Hámre.

Branislav Kadík
Expredseda Carpathian Climbing Club

Stranka Karpatskeho lezeckeho klubu. Novinky z nasej kuchyne, spolocne akcie a pod.