Nové dvojdĺžky na Hámroch

Na Hámroch sme dokončili dalšie dvojdĺžky v sektore Platňa. Tieto nové cesty sú zakreslené na obrázku. Označenie „S“ značí štand, a „x“ kľúčové miesto. Obtiažnosti sú iba orientačné. Nástup do ciest je pomocou lanovej „ferratky“ zospodu zľava.