Novinky z lezeckých oblastí v Bratislave za rok 2023

Ahoj priatelia,
ako predseda Karpatského Lezeckého Klubu – Carpathian Climbing Club a aktívneho správcu viacerých lezeckých oblastí v Bratislave, vás chcem informovať o dianí na našej skromnej scéne.

Na úvod podotknem, že v tomto článku píšem iba o lezeckých oblastiach ktoré sa nachádzajú na území mesta Bratislavy. S výnimkou bouldrových oblastí sú to teda nasledovné lezecké lokality:

1. Platňa pod hradom
2. Technické sklo
3. Kamenné srdce – Devínska Nová Ves

Pôjdem po rade.

Platňa pod hradom
Za jednoznačne najväčší úspech tejto sezóny považujem brigádu na Platni, ktorá sa uskutočnila dňa 22.7.2023. Príbeh tejto akcie sa začal písať na stretnutí oblastnej rady SHS JAMES v Bratislave začiatkom roka 2023. Dlhoročným predsedom našej oblastnej rady a správcom na Platni v jednej osobe je Ľubomír Galanský, ktorého mnohí poznáte pod prezývkou „Jašter“. Na oblastnej rade poukázal na fakt, že pôvodne vybudované terasy, ktoré slúžili lezcom na platni dlhé roky, ako stabilné
pozície na istenie lezca, sú vo veľmi zlom stave. Zároveň priznal, že momentálne nedisponuje prostriedkami a pracovnou silou na nápravu tohto stavu.

//Tu si dovolím malú vsuvku. Mnoho lezcov si neuvedomuje, že existuje taký človek, ktorý tú lezeckú oblasť spravuje, ale oni skutočne existujú. V niektorých prípadoch, na realizáciu väčších projektov, potrebuje pomoc miestnej lezeckej komunity.//

Okamžite som ponúkol pomoc pri realizácií. Spolu s nami sľúbil účasť a podporu aj predseda klubu HK FRIENDS. Začalo sa niekoľko mesačné plánovanie, obhliadky a vyhlásenie finančnej zbierky na zabezpečenie materiálu. Už poznám silu miestnej lezeckej komunity a teší ma záujem oslovených ľudí. Som aktívny lezec a inštruktor lezenia. Stretávam sa s lezcami pravidelne a mnoho ľudí bolo nadšených, tou predstavou spolupráce, čo ma napĺňalo optimizmom. Na pozadí tohto projektu prebehlo pomerne veľa „neviditeľných úkonov“ a mailovej komunikácie. Žiadosť o pomoc s projektom som rozposlal do 28 miestnych klubov. Veľmi sme sa snažili zverejniť termín tejto brigády mesiac pred jej plánovanou realizáciou. To sa žiaľ nepodarilo, ale napriek tomu nás hojná účasť a pracovný zápal dobrovoľníkov milo prekvapil. 22.7.2023 sa na platni zišlo 17 pracovitých ľudí. Priniesli si aj náradie a dobrú náladu. Celé náklady na kúpu materiálu a občerstvenia pokryli vyzbierané dary. Podarilo sa nám vybudovať tri úrovne terás, čo bol na jeden deň veľmi slušný výkon.

Táto akcia je jednoznačným dôkazom, že miestna lezecká komunita je silná a stav našich lezeckých oblastí jej nie je ľahostajný. Finančne, materiálne aj prácou sa podieľali hlavne kluby:

  • Karpatský lezecký klub – Carpathian Climbing Club
  • HK Friends
  • HK Skupina Mravec
  • Horolezecký oddiel IAMES Bratislava
  • Horolezecký klub Extrém Bratislava

Zúčastnilo sa tiež minimálne 6 priamo registrovaných členov SHS JAMES.

Táto brigáda bola prvou etapou a v roku 2024 je plánované druhé kolo v ktorom sa vybudujú schody. Materiál je zabezpečený.

Technické sklo
Na technickom skle žiaľ túto sezónu nebolo možné robiť žiadne úpravy, aj keď som dostal niekoľko podnetov. Výnimka z ochrany prírody stále je stále vo vybavovaní a veríme v skoré doriešenie tejto situácie. Následne je na pláne revízia zlaňovacích stanovíšť a postupových istení.

Kamenné srdce
Je najmladšia oblasť v Bratislave. Mnoho lezcov jej vznik ani nepostrehlo. No nenápadne sa tu rozvíja už niekoľko rokov. V roku 2023 pribudli dve lezecké línie, čím sa celkový počet ciest zvýšil na 15.

Dočasné postupové istenia boli nahradené lepenými.

Dočasné laná v zlaňákoch boli nahradené reťazami. V nasledujúcich
sezónach predpokladáme navýšenie počtu ciest.

S pozdravom

Jozef Novák
predseda Karpatského Lezeckého Klubu – Carpathian Climbing Club